logo bilbioteka
13
Lip
2009

O BIBLIOTECE

   

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo jest samorządową instytucją kultury, przekształconą z jednostki budżetowej na podstawie Uchwały Nr L IX/149/2001 r. Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 grudnia 2001 r. Biblioteka uzyskała osobowość prawną z dniem wpisu do Samorządowego Rejestru Instytucji Kultury. Księgę Rejestrową zaprowadzono w dniu 21.02.2002 r. pod nr RIK 0120/1/2002.

Do zakresu jej działania należy m.in.:

  • dostosowywanie zbiorów bibliotecznych i formy ich udostępniania do potrzeb miejscowych
  • zakup nowości wydawniczych i prenumerowania prasy zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu
  • prowadzenie informacji bibliotecznej dla uczących się
  • prowadzenie wszelkich materiałów o tematyce regionalnej.

Informacje ogólne

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla oferuje korzystanie z wypożyczalni oraz czytelni, połączonej ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Księgozbiór, liczący przeszło 8 tysięcy woluminów, podzielony jest na: literaturę piękną dla dorosłych, literaturę dziecięcą oraz popularnonaukową. Część literatury popularnonaukowej szczególnie cenna, jak albumy, słowniki, encyklopedie – udostępniana jest czytelnikom wyłącznie na miejscu. Biblioteka posiada w zbiorach wiele pozycji klasyki, literatury pięknej, lektur dla szkół, a także ich opracowań. Na bieżąco gromadzone są wszelkie materiały dotyczące gminy Kosakowo i regionu kaszubskiego, w tym wydawnictwa w języku etnicznym. Biblioteka prenumeruje „Dziennik Bałtycki" z lokalnym dodatkiem, oraz kilka tytułów popularnych czasopism tj. "Charaktery", "Komputer Świat",  Murator", "Pani", "Pani domu", "Pomerania", "Poradnik Domowy", "Sielskie życie", "Weranda". Ponadto od 2011 roku Biblioteka wydaje rocznik społeczno-kulturalny "Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)" (kontunuacja wydawnictwa ś.p. Tadeusza Krzysztofa).

Oferowane usługi: bezpłatny dostęp do Internetu (4 stanowiska komputerowe), druk, ksero, kluby czytelnicze (dorośli, dzieci), organizowanie wystaw (np. malarskich, fotograficznych) połączonych z wernisażami, warsztaty z rękodzieła (haft, decoupage), wieczory poetyckie, konkursy. Poza tym: udział w akcji "uwolnij książkę", działalność wydawnicza, udział w projektach (pozyskiwanie środków zewnętrznych).

Gminna biblioteka to miejsce przyjazne, o czym świadczą liczni przyjaciele i wolontariusze.

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo

Mgr Anna Paturej – pełniąca od 18.05.2009 r. funkcję dyrektora biblioteki –  ukończyła studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku historia, w zakresie specjalności archiwalnej. Brała udział w wykładach i ćwiczeniach z zakresu bibliotekarstwa i bibliografii. Odbyła praktykę zawodową w Archiwum Państwowym Oddział w Gdańsku. Będąc mieszkanką Gminy Kosakowo, napisała pracę dyplomową  pt. „O dziejach Rewy w XX wieku", pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego. W 2011 r. ukończyła podyplomowe studia z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Starszy bibliotekarz, zarządzająca czytelnią

Jadwiga Piernicka – Ukończyła Studium Bibliotekarskie w Gdańsku. Od 1984 r. do 18.05.2009 r. była dyrektorem tut. Biblioteki. Od 29 lat realizuje przede wszystkim podstawowe zadania zaspokajające potrzeby czytelnicze: gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne. W propagowaniu czytelnictwa wychodzi poza granice placówki. Współpracuje ze szkołami, lokalnymi organizacjami i instytucjami zarówno jako bibliotekarz, jak i miłośnik i krzewiciel kultury regionalnej. Prowadzi akcję "cała Polska czyta dzieciom" w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. W wydawnictwie SZKUTA współredagowała rocznik "Polska Gmina Kosakowo". Jako dyrektor placówki noszącej imię Augustyna Necla, z okazji 100-nej rocznicy urodzin tego kaszubskiego literata, zorganizowała wydanie wznowienia jego książki "W pogoni za ławicami". W następnych latach wydawano kolejne tytuły powieści A. Necla. Działała społecznie w ramach Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Dębogórze.

Bibliotekarzmgr Malwina Miklaszewicz

Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com