logo bilbioteka
5
lis
2009

Gmina Kosakowo na Szlaku Cysterskim

   Autor: dyrektor   Kategorie: Inne

Szlak Cysterski został utworzony w latach 90. XX wieku. Jest to szlak turystyczny śladami „szarych mnichów”, obejmujący kraje, w których cystersi mieli swoje klasztory. Rozpoczyna się w Portugalii i biegnie przez Hiszpanię, Francję, Niemcy i Polskę. Zadaniem Szlaku jest przybliżenie turystom miejsc i obiektów związanych z zakonem cystersów oraz ich roli w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Europy. Cel nadrzędny Szlaku to połączenie krajów i narodów dzisiejszej Europy w dążeniu do poznania wspólnych korzeni. Polski odcinek Szlaku Cysterskiego składa się z czterech etapów: małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego.

Inicjatorem umieszczenia gminy Kosakowo na Szlaku Cysterskim jest Pan Tadeusz Krzysztof – skarbnica wiedzy o historii naszej gminy.

Cystersi oliwscy gospodarzyli na ziemi kosakowskiej 550 lat. Pamiątką po nich jest przede wszystkim pałac w Mostach oraz związana z nim aleja lipowa.

W piśmie z 3 września 2009r. przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce – prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa – wyraził zgodę na użycie logo Szlaku w materiałach promocyjnych oraz oznakowaniu turystycznym gminy Kosakowo. W związku z tym 29 października 2009r. powstała w naszej gminie Gminna Rada Cysterska. Jej skład jest następujący: Wójt Jerzy Włudzik (przewodniczący), Dyrektor GOKiS Ewa Kowalewska (działania promocyjne), Dyrektor Biblioteki Anna Kloka (gromadzenie i archiwizowanie zbiorów dotyczących Szlaku Cysterskiego w Polsce), właściciel „Dworku pod Kasztanem” Jerzy Węsierski (członek).

czwartek, 5 lis 2009 o 10:37. Kategorie: Inne. Możesz jedynie użyć trackbacka.
Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com
Udostępnij