logo bilbioteka
19
sty
2010

„Kosakowo – historia i przyszłość”

   

Projekt pod nazwą „Kosakowo – historia i przyszłość” był realizowany od stycznia do czerwca 2010 r. w ramach regionalnego konkursu grantowego „Równać Szanse 2009”, którego sponsorem jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, natomiast administratorem Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nadrzędną misją programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. Główny cel, który zakładał projekt „Kosakowo – historia i przyszłość” to nauka pracy w grupie. Cel ten został osiągnięty, a więc projekt zakończył się pomyślnie:-).

W ramach projektu odbywały się dwa rodzaje warsztatów: elektroniczne i etnograficzno – fotograficzne. Grupa elektroniczna przede wszystkim zajmowała się nauką konstruowania robotów z klocków LEGO oraz ich programowania. Grupa druga natomiast przeprowadzała wywiady ze starszymi mieszkańcami naszej gminy na temat dawnych wierzeń i obrzędów. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji zredagowała wkładkę do gminnego biuletynu (dołączoną do majowego numeru), która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Poza tym młodzież zebrała stare fotografie obrazujące historię gminy Kosakowo, które wyeksponowała w formie wystawy w czytelni biblioteki. Zdjęcia te zostały uprzednio poddane cyfrowej obróbce, której młodzież uczyła się podczas warsztatów fotograficznych.

Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com