logo bilbioteka
2
wrz
2011

Nowe komputery dla Biblioteki Gminnej w Kosakowie – zakup i udostępnianie

   

OPERACJA REALIZOWANA W ZAKRESIE MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013.    
PROJEKT ZAKŁADAŁ ZAKUP CZTERECH KOMPUTERÓW, W TYM 3 STACJONARNYCH I 1 LAPTOPA. ZESTAWY STACJONARNE ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE (W TYM PODŁĄCZONE DO INTERNETU ZA POMOCĄ LIVEBOXA, KTÓRYM DYSPONUJE BIBLIOTEKA) W CZYTELNI, A NASTĘPNIE UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOM. DOSTĘP DO KOMPUTERÓW, A ZWŁASZCZA DO INTERNETU, W DZISIEJSZYCH CZASACH JEST CZYMŚ NIEZBĘDNYM. BIBLIOTEKA JAKO PLACÓWKA PUBLICZNA JEST DOSKONAŁYM MIEJSCEM DO ICH INSTALACJI (ZAZNACZMY, ŻE NA TERENIE GMINY KOSAKOWO NIE FUNKCJONUJE ŻADNA KAFEJKA INTERNETOWA). OD PRZESZŁO DWÓCH LAT (OD CZASU KIEDY BIBLIOTEKA MA NOWĄ SIEDZIBĘ) OBSERWUJEMY BARDZO DUŻY WZROST ZAINTERESOWANIA STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI (ZARÓWNO ZE STRONY MIESZKAŃCÓW JAK I TURYSTÓW). DOTĄD POSIADALIŚMY  3 KOMPUTERY STACJONARNE, KTÓRE UDOSTĘPNIALIŚMY CHĘTNYM, ALE BYŁY ONE BARDZO STARE (PRZEDE WSZYSTKIM STRASZNIE WOLNE) I ZNISZCZONE I W ZWIĄZKU Z TYM NIE SPEŁNIAŁY OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKÓW. ZAKUP LAPTOPA DO UŻYTKU W BIBLIOTECE BYŁ KONIECZNY M.IN. DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ (NP. Z OBSŁUGI KOMPUTERA) Z WYKORZYSTANIEM PROJEKTORA (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA). DZIĘKI TAKIEMU ROZWIĄZANIU JEST MOŻLIWE PRZESZKOLENIE WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB JEDNOCZEŚNIE (NA EKRANIE PROWADZĄCY BĘDZIE POKAZYWAŁ CO „UCZNIOWIE” MAJĄ ROBIĆ; NIE BĘDZIE MUSIAŁ PODCHODZIĆ DO KAŻDEGO PO KOLEI I TŁUMACZYĆ DANEJ CZYNNOŚCI).

EFEKTY PROJEKTU TO: 3 KOMPUTERY STACJONARNE I 1 LAPTOP NA WYPOSAŻENIU BIBLIOTEKI ORAZ SWOBODNY DOSTĘP DO KOMPUTERÓW DLA CZYTELNIKÓW I MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA LAPTOPA NP. PODCZAS SZKOLEŃ.

Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com