logo bilbioteka
13
lip
2009

O BIBLIOTECE

   

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo jest samorządową instytucją kultury, przekształconą z jednostki budżetowej na podstawie Uchwały Nr L IX/149/2001 r. Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 grudnia 2001 r. Biblioteka uzyskała osobowość prawną z dniem wpisu do Samorządowego Rejestru Instytucji Kultury. Księgę Rejestrową zaprowadzono w dniu 21.02.2002 r. pod nr RIK 0120/1/2002.

Do zakresu jej działania należy m.in.:

  • dostosowywanie zbiorów bibliotecznych i formy ich udostępniania do potrzeb miejscowych
  • zakup nowości wydawniczych i prenumerowania prasy zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu
  • prowadzenie informacji bibliotecznej dla uczących się
  • prowadzenie wszelkich materiałów o tematyce regionalnej.

Informacje ogólne

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla oferuje korzystanie z wypożyczalni oraz czytelni, połączonej ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Księgozbiór, liczący przeszło 10 tysięcy woluminów, podzielony jest na: literaturę piękną dla dorosłych, literaturę dziecięcą oraz popularnonaukową. Część literatury popularnonaukowej szczególnie cenna, jak albumy, słowniki, encyklopedie – udostępniana jest czytelnikom wyłącznie na miejscu. Biblioteka posiada w zbiorach wiele pozycji klasyki, literatury pięknej, lektur dla szkół, a także ich opracowań. Na bieżąco gromadzone są wszelkie materiały dotyczące gminy Kosakowo i regionu kaszubskiego, w tym wydawnictwa w języku etnicznym. Biblioteka prenumeruje „Dziennik Bałtycki” z lokalnym dodatkiem, oraz kilka tytułów popularnych czasopism tj. „Charaktery”, „Komputer Świat”, „Pani”, „Pani domu”, „Poradnik Domowy”, „Sielskie życie”, „M jak Mieszkanie”, „Claudię”, Focus” i „Przegląd”. Ponadto od 2011 roku Biblioteka wydaje rocznik społeczno-kulturalny „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)” (kontynuacja wydawnictwa ś.p. Tadeusza Krzysztofa).

Oferowane usługi: bezpłatny dostęp do Internetu, druk i ksero (na potrzeby czytelników), kluby czytelnicze (dorośli, dzieci), organizowanie wystaw (np. malarskich, fotograficznych) połączonych z wernisażami, warsztaty z rękodzieła (haft, decoupage), wieczory poetyckie, konkursy. Poza tym: udział w akcji „uwolnij książkę”, działalność wydawnicza, udział w projektach (pozyskiwanie środków zewnętrznych).

Gminna biblioteka to miejsce przyjazne, o czym świadczą liczni przyjaciele i wolontariusze.

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo

Anna Paturej – pełniąca od 18.05.2009 r. funkcję dyrektora biblioteki –  ukończyła studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku historia, w zakresie specjalności archiwalnej. Brała udział w wykładach i ćwiczeniach z zakresu bibliotekarstwa i bibliografii. Odbyła praktykę zawodową w Archiwum Państwowym Oddział w Gdańsku. Będąc mieszkanką Gminy Kosakowo, napisała pracę dyplomową  pt. „O dziejach Rewy w XX wieku”, pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego. W 2011 r. ukończyła podyplomowe studia z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com