logo bilbioteka
15
wrz
2011

Gmina Kosakowo – historie XX wieku zaprezentowane w formie albumu i strony internetowej

   

OPERACJA REALIZOWANA W ZAKRESIE MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013.

PROJEKT PRZEWIDYWAŁ WYDANIE ALBUMU DOTYCZĄCEGO HISTORII GMINY KOSAKOWO W XX WIEKU (WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW + STARE FOTOGRAFIE). GRUPA OSÓB PRZEPROWADZAŁA WYWIADY ZE STARSZYMI MIESZKAŃCAMI GMINY (NA TEMAT HISTORII, W TYM: DAWNYCH OBRZĘDÓW I WIERZEŃ KASZUBSKICH) ORAZ  POZYSKIWAŁA STARE FOTOGRAFIE.

DOŚWIADCZENIE PO ZREALIZOWANYM W UBIEGŁYM ROKU PROJEKCIE „KOSAKOWO – HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ” W RAMACH PROGRAMU „RÓWNAĆ SZANSE 2009” (ZACZĄTEK ZBIERANIA INFORMACJI DO POZYCJI KSIĄŻKOWEJ) ORAZ GŁOSY MIESZKAŃCÓW (REAKCJA PO WKŁADCE, KTÓRĄ WYDALIŚMY W BIULETYNIE GMINNYM PT. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”) DAJĄ NAM PODSTAWY DO TEGO, ABY STWIERDZIĆ, ŻE TAKIE MATERIAŁY EDUKACYJNE SĄ POTRZEBNE.

POZA ALBUMEM PROJEKT PRZEWIDYWAŁ RÓWNIEŻ STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ KASZUBSKIE TRADYCJE NASZEJ GMINY ORAZ JEJ HISTORIĘ W XX WIEKU. TAKIE NOWOCZESNE PRZEDSTAWIENIE TEMATU JEST, NASZYM ZDANIEM, BARDZO INTERESUJĄCE, GDYŻ STRONA MOŻE ZAWIERAĆ TAKŻE DODATKOWE INFORMACJE MULTIMEDIALNE DOSTĘPNE BEZPŁATNIE Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE. STRONA ZOSTAŁA PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANA POD OKIEM FIRMY „NAUTIL” (WWW.NAUTIL.PL; WYKONANYCH PONAD 40 STRON INTERNETOWYCH). FIRMA TA W RAMACH PROJEKTU PRZEPROWADZIŁA SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z ZAKRESU TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH. SZKOLENIE ZAKOŃCZYŁO SIĘ STWORZENIEM NOWOCZESNEJ STRONY Z ZEBRANYCH MATERIAŁÓW (SZKOLENIE: 55h; TEMATY: SZKOLENIE Z GRAFIKI 10h, TWORZENIE STRONY W SYSTEMIE WORDPRESS (SERWER, DOMENA, HTML.CSS, PODSTAWY JAVASCRIPT I PODSTAWY BHP) 20h, USEABILITY, POZYCJONOWANIE 5h, TWORZENIE KONKRETNEJ STRONY INTERNETOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU Z PODZIAŁEM NA ROLE 20h (+ZADANIA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA DO DOMU). ELEMENTY STRONY: ZDJĘCIA WRAZ Z OPISAMI, OPIS TRADYCJI I HISTORII MIESZKAŃCÓW, WYWIADY, OPIS PROJEKTU, HISTORYCZNE MIEJSCA, HISTORYCZNA MAPA NASZEJ GMINY. PONADTO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA SWOICH ARTYKUŁÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY. DODATKOWO: POŁĄCZENIE SYSTEMU ZE STRONĄ INTERNETOWĄ GMINY KOSAKOWO, KSIĄŻKA GOŚCI.

GMINA KOSAKOWO LEŻY NA OBRZEŻACH GDYNI W WYNIKU CZEGO NASTĘPUJE BARDZO DUŻA MIGRACJA MIESZKAŃCÓW MIASTA NA NASZE TERENY. W CIĄGU DWÓCH OSTATNICH DEKAD LICZBA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY PODWOIŁA SIĘ, CO SPOWODOWAŁO, ŻE ZAPOMINA SIĘ U NAS O SWOICH KORZENIACH I TRADYCJACH KASZUBSKICH. POPRZEZ NINIEJSZY PROJEKT CHCEMY WALCZYĆ Z POWYŻSZYM PROCESEM ZAPOMINANIA.

EFEKTY PROJEKTU TO: ALBUM (300 SZT) ORAZ STRONA INTERNETOWA PREZENTUJĄCE HISTORIĘ GMINY KOSAKOWO W XX WIEKU (www.historie.kosakowo.eu).

Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com