logo bilbioteka
13
lip
2009

HISTORIA

   

Biblioteka gminna istnieje od roku 1948. Jak zanotowano w Kronice GBP w Dębogórzu: 1 XI 1948 – na żądanie dębogórskiej ludności zostały przewiezione książki z BP w Wejherowie i złożone w Prezydium Gromadzkiej R. N. w Dębogórzu. Księgozbiór przekazany kierowniczce Szkoły Podstawowej w Dębogórzu okazał się zalążkiem przyszłej biblioteki.
Panie wypożyczające książki zmieniały się często, aż do momentu, w którym etat bibliotekarki powierzono Magdalenie Wittbrodt (XI 1955r.).
Początkowo biblioteka mieściła się w malutkim pokoiku na poddaszu szkoły, a następnie, od roku 1973, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dębogórzu.

W 1984 roku pani Wittbrodt odeszła na emeryturę a jej miejsce zajęła Jadwiga Piernicka.

W roku 1998 biblioteka obchodziła 50 – lecie swojego istnienia. 22 V o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębogórzu rozpoczęły się uroczyste obchody połączone z nadaniem bibliotece imienia Augustyna Necla.

Na podstawie uchwały nr IX/149/2001 r. Rady Gminy Kosakowo z dn 28 XII 2001 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo została przekształcona z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury. Z dniem wpisania do Samorządowego Rejestru Instytucji Kultury biblioteka uzyskała osobowość prawną. Księgę Rejestrową zaprowadzono w dniu 21 II 2002 roku pod numerem RIK 0129/1/2002.

W 2005 roku biblioteka została przeniesiona z Dębogórza do Kosakowa, będącego centrum gminy.

1 czerwca 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki biblioteki, która wzbogaciła się o obszerną czytelnię. Są w niej dostępne trzy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.
Od maja 2009 roku funkcję dyrektora pełni mgr Anna Paturej. Natomiast Jadwiga Piernicka, dotychczasowa dyrektor, zrzuciła ze swoich barków tzw. papierkową robotę i zajęła się tym, co kocha najbardziej, czyli pracą z książką (gromadzenie, opracowywanie, wypożyczanie itp.).

We wrześniu 2011 roku do zespołu bibliotecznego dołączyła Malwina Miklaszewicz, która obecnie pracuje na stanowisku młodszego bibliotekarza.

Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com