logo bilbioteka
1
cze
2011

„Klechda o Bece”

   

W 2011 roku Biblioteka brała udział w projekcie pod nazwą „Klechda o Bece – historyczno – artystyczne poszukiwania młodzieży”, realizowanym w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo, a Biblioteka oraz Urząd Gminy Kosakowo to partnerzy. Projekt zakładał przygotowanie przez młodzież (pod kierunkiem instruktorów) przedstawienia/wieczoru teatralnego na motywach starej lokalnej legendy z okolic gminy, wykorzystując w ten sposób twórczo przeprowadzone przez nich wcześniej badania historyczne. Bibliotece przypadło zadanie koordynacji badań historycznych, w tym przeprowadzenie zajęć z dokumentacji historycznej oraz współorganizacja wycieczki na tereny Beki.

19 września br. o godz. 17:00 w Gminnym Domu Kultury odbyło się spotkanie kończące projekt. W trakcie spotkania obejrzeliśmy film z premiery Trochę Bardziej Becznej Burzy Szekspira, przygotowanej przez Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo przy współudziale Chóru Młodzieżowego Gminy Kosakowo oraz naszej lokalnej Sekcji Bębniarskiej. Prezes stowarzyszenia Jerzy Włudzik wręczył uczestnikom projektu pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania a także specjalne wyróżnienia: dla najlepszych aktorów spektaklu – Dominice Kierszce, Pawłowi Flatau i Adrianowi Gajzler oraz najaktywniejszemu uczestnikowi projektu: Mateuszowi Kreft.

Szczególne podziękowania skierowano do osób, które przygotowały i wsparły Projekt: Anny Kloka, Dominiki Grymajło, Anny Jamróz oraz Wiktorii Śliwińskiej, pracowników Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, prowadzących zajęcia: Magdaleny Stenki, Karola Dettlaff.

Strona wykonana przez - Nautil log
Szablon: InfoCreek.com